Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 1200,- per deelnemer (eventueel via WEB-gelden vanuit de Regio, Aanbesteding Volwasseneneducatie)
Contactinformatie
Evelyn
M 06 23 01 55 15
E info@twinburgering.nl

Ellen
E info@twinburgering.nl

Locatie


2T-Trajecten (ONA) Hilversum

Aanbieder: TWiNburgering

2T-Trajecten (ontwikkeling van Taal en Toekomstmogelijkheden) voor laaggeletterden (NT1 en NT2) vanaf 18 jaar, die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en die cliënt zijn van het Sociaal Plein en/of het UWV.

Doelgroepen:
  • werkzoekenden
  • laaggeletterden
  • anderstaligen

Aanmelden via:

Je kunt je aanmelden via info@twinburgering.nl


Vaardigheden:
  • lezen
  • luisteren
  • schrijven
  • spreken
Werkvorm:
  • cursus