spacer
Contactinformatie
Liesbeth van Vemden

Allemaal Taal (o)

Aanbieder: Allemaal Taal

Taallessen in de Nederlandse taal voor vrouwen in Naarden en Bussum. De taallessen worden in kleine groepjes op verschillende niveaus aangeboden.
Tevens hulp bij het inburgeringsexamen.

Doelgroepen:
  • anderstaligen

Vaardigheden:
  • lezen
  • luisteren
  • schrijven
  • spreken
Werkvorm:
  • groepsbijeenkomsten