Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 25,-
Contactinformatie
Liesbeth van Vemden
Majoor Kampsstraat 3
1411TT Naarden
T 036 5470434
E liesbethvanvemden@gmail.com

Locatie
Wijkcentrum Scan

Allemaal Taal, Naarden

Aanbieder: Allemaal Taal

Taallessen in de Nederlandse taal voor vrouwen. De taallessen worden in kleine groepjes op verschillende niveaus aangeboden.
Tevens hulp bij het inburgeringsexamen.
Niveau A1, A2 en hoger.

Doelgroepen:
  • anderstaligen
  • Vrouwen

Informatie data en tijden en duur:

Continue instroom.


Vaardigheden:
  • lezen
  • luisteren
  • schrijven
  • spreken
Werkvorm:
  • cursus