Partners

Sherpa

Een cliënt kan bij Sherpa ondersteund worden middels wonen, dagbesteding, begeleiding en/of behandeling.

Doelstelling

Wij bieden zorg en ondersteuning vanuit teams.

Organisatiesoort

Zorgorganisatie, gecombineerd zorgaanbod

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Larenseweg 30
1221 CN Hilversum
E: i.devries@sherpa.org

Website Sherpa