Partners

Buurtsportcoach Gooise Meren

De inwoners van Gooise Meren, en vooral de 65-plussers, staan centraal. Welke wensen en behoeften hebben de inwoners op het gebied van sport en bewegen en hoe kan daar in worden voorzien?

Om passend sport en beweegaanbod voor alle inwoners te verzorgen, verbinden we sport met andere sectoren, zoals welzijn, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Doelstelling

De buurtsportcoaches moeten er voor zorgen dat Gooise Meren in de komende jaren een gezonde gemeente blijft, waar iedereen volop sport en beweegt.

Organisatiesoort

Sportorganisatie

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Struikheiweg 14
1406 TK Bussum
M: 0639634684
E: Info@buurtsportcoachgooisemeren.nl
Maandag09:00 - 16:00 uur


Dinsdag09:00 - 16:00 uur


Woensdag09:00 - 16:00 uur


Donderdag09:00 - 16:00 uur


Vrijdag09:00 - 16:00 uur
Omschrijving
In sportcentrum De Zandzee

Website Website