Partners

Wijkcoach Gemeente Gooise Meren

Een handige aanspreekpunt voor vragen, ideeën en zorgen, waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt. Een indicatie is hierbij niet nodig. De wijkcoaches werken breed, oriënterend en verkennend. Wat leeft er? Samen met de bewoners wordt bekeken welke acties er eventueel moeten worden ondernomen en welke weg bewandeld kan worden. Het uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij de manier waarop de bewoner wil leven en wil deelnemen aan de samenleving.

De wijkcoaches zijn professionele wijkverpleegkundigen of sociaal werkers. Zij werken samen aan zorg en welzijn in de buurt. Vivium Zorggroep, Amaris Zorggroep en Versa Welzijn bieden de wijkcoaches de gelegenheid zich hiervoor in te zetten.

Organisatiesoort

Bewonersorganisatie, huurdersbelangenorganisatie, wijkraden

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens E: bussum@wijk-coach.nl

Website Wijkcoach