Partners

Rechtswinkel

De rechtswinkel is een zelfstandige stichting, die door Versa Welzijn gefaciliteerd wordt.

Wanneer u juridische problemen heeft kunt u terecht bij de rechtswinkel. U wordt geholpen door deskundige vrijwilligers met een juridische opleiding, die u geheel vrijblijvend advies kunnen geven over vragen op terreinen als huurrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht (bijv. echtscheiding), sociale zekerheid, onderwijs, medische zaken, aansprakelijkheid (waaronder letselschade en medische aansprakelijkheid), auteursrechten en zelfs strafrecht.

Naast informatie en advies, kunt u hulp krijgen bij het opstellen van een brief of bezwaarschrift. Gaat uw vraag om hulp verder en kan niet worden volstaan met het geven van een advies, dan kunt u worden doorverwezen naar een advocatenkantoor of andere deskundige. Het gegeven advies is vrijblijvend. U beslist zelf wat u met het advies doet. Het is belangrijk dat u alle schriftelijke gegevens meeneemt naar het spreekuur.

Organisatiesoort

Advocaat, juridisch adviseur, deurwaarder

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens T: 035 6917117
E: mwveldhuijsen@vsvw.nl

Website Rechtswinkel gefaciliteerd door Versa