Partners

New Horizon Learning

Nederlandse les voor anderstaligen.
Er wordt individueel les gegeven en in groepjes tot maximaal 4 personen.

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Top Naefflaan 60
1403 GB Bussum
M: 0683338191
E: joannaonlineteacher@gmail.com