Partners

Allemaal Taal

Taallessen in de Nederlandse taal voor vrouwen in Naarden en Bussum. De taallessen worden in kleine groepjes op verschillende niveaus aangeboden.
Tevens hulp bij het inburgeringsexamen.

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Majoor Kampsstraat 2
1411 TT Naarden
T: 036 5470434
E: liesbethvanvemden@gmail.com


Omschrijving
Wijkcentrum Scan