Partners

Nieuwe jurk

Bij het naaicafé ‘De Nieuwe Jurk’ kunnen locale autochtonen en locale immigranten elkaar ontmoeten en samen praten (uitsluitend in het Nederlands), naaien en breien. Deelnemers zullen elkaar en elkaars gewoonten en tradities leren kennen. Uiteindelijk zal dit leiden tot zelfvertrouwen bij de nieuw gearriveerde inwoners en zullen zij in staat zijn Nederlands te spreken. De opbrengsten van de producten die in het naaicafé worden gemaakt, worden bovendien weer geïnvesteerd om andere immigranten te helpen onderdeel te worden van de maatschappij.

Doelstelling

Rotary Club Hilversum International (RCHI) heeft zich bezig gehouden met diverse succesvolle projecten die vluchtelingenkinderen in Nederland ondersteunen. RCHI is nauw betrokken bij zulke initiatieven en ondersteunt ook dit project van ganser harte, zowel met onze kennis en vaardigheden als financieel.

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Holleblok 2
1273 EG Huizen
M: 0646628454
E: info@nieuwejurk.nl


Omschrijving
Wijkcentrum 't Holleblok

Website Facebook Nieuwe jurk Nieuwe jurk