Partners

VluchtelingenWerk afdeling Muiden en Weesp

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de juridische en maatschappelijke belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Organisatiesoort

Vluchtelingen of asielzoekersorganisatie

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Sportparklaan 2
1382 AL Weesp
T: 0294 413305
E: weesp@vluchtelingenwerk.nl
Woensdag13:00 - 16:00 uur
spreekuur

Vrijdag09:30 - 12:30 uur
spreekuurOmschrijving
Sportparklaan 2

Website VluchtelingenWerk Muiden en Weesp