Partners

VluchtelingenWerk afdeling Hilversum en Wijdemeren

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Organisatiesoort

Vluchtelingen of asielzoekersorganisatie

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Orchideestraat 8
1214 BJ Hilversum
T: 035 6239838
E: hilversum@vluchtelingenwerk.nl
Maandag13:00 - 15:00 uur
spreekuur

Dinsdag13:00 - 15:00 uur
spreekuur

Donderdag13:00 - 15:00 uur
spreekuur

Vrijdag13:00 - 15:00 uur
spreekuur

Website Vluchtelingenwerk Hilversum en Wijdemeren