Partners

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een laagdrempelig project voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar om met lezen aan de slag te gaan op een speelse manier. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met taal en lezen en hierbij thuis extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Aan kinderen met een taalachterstand wordt 20 weken lang, eenmaal per week thuis voorgelezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Wilhelminaplantsoen 18
1404 JB Bussum
T: 035 6973005
E: voorleesexpress@bibliotheekgooienmeer.nl


Omschrijving
Bibliotheek Bussum

Website VoorleesExpress Bibliotheek Huizen Laren Blaricum VoorleesExpress Bibliotheek Gooi en meer