Partners

Protestantse gemeente De Graankorrel

Nieuwkomers Welkom komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar met een koffieochtend of we koken gezamenlijk. Bij deze activiteiten is er voor de kinderen ook een programma zoals spelletjes en knutselen. Daarnaast kunnen we individueel bij nieuwkomers thuis taalhulp bieden of praktische hulp zoals helpen met maken van afspraken of bij lezen/schrijven van een brief of e-mail.

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Zuidereinde 15
1243 KE 's-Graveland
M: 0652958808
E: ralph_jappie@planet.nl

Website Protestantse gemeente De Graankorrel