Partners

Taalthuis

Bij Taalthuis volgt u Nederlandse les op verschillende niveaus.
De focus ligt op hoger opgeleiden. Voorwaarde voor deelname: de cursist
moet basiskennis hebben van het Engels.
Taalthuis

Organisatiesoort

Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Noordse Bosje 18
1211 BG Hilversum
M: 0627174918
E: info@taalthuis.nl

Website www.taalthuis.nl