Partners

Volksuniversiteit Hilversum

De Volksuniversiteit richt zich met haar aanbod op de doelgroep volwassenen, die uit persoonlijke belangstelling en ontplooiing een cursus wil volgen. De cursussen beslaan een breed spectrum op het terrein van kunst, cultuur, talen en gezondheid. De Volksuniversiteit biedt een breed pakket cursussen aan. U kunt bij de Volksuniversiteit bijvoorbeeld een heel taaltraject doorlopen of een korte cursus volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld de eerste beginselen van een bepaalde taal leren, uw kennis opfrissen of in een andere taal leren converseren.

Doelstelling

D.m.v. een zo breed mogelijk aanbod een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling/ontplooing van volwassenen.
Volksuniversiteit Hilversum

Organisatiesoort

Cursusaanbieder, trainingsinstituut of opleidingsinstituut

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens 's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum
T: 035 6721075
E: volksuniversiteit@bibliotheekhilversum.nl
Maandag10:00 - 12:00 uur
Spreekuurbalie

Woensdag13:00 - 15:00 uur
Spreekuurbalie

Vrijdag10:00 - 12:00 uur
SpreekuurbalieOmschrijving
In de bibliotheek Hilversum

Website Website Volksuniversiteit Hilversum