Partners

Versa Welzijn

Versa Welzijn is veelal actief vanuit ontmoetings-, wijk- en jongerencentra. Hier kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en cursussen van inwoners, andere organisaties en Versa Welzijn. Ook is dit een trefpunt voor buurtbewoners onderling en voor overleg met sociaal werkers van Versa Welzijn.

Doelstelling

Sterke mensen, sterke buurten
De missie van Versa Welzijn is het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Organisatiesoort

Welzijnsgroep, welzijnskoepel

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens Larenseweg 30
1221 CN Hilversum
T: 035 6231100
E: ztoama@versawelzijn.nl


Omschrijving
Versa Welzijn Gooise Meren

Website Vesa Welzijn