Partners

Bibliotheek Hilversum, Centrale bibliotheek

Openbare Bibliotheek
Bibliotheek Hilversum, Centrale bibliotheek

Organisatiesoort

Basisbibliotheek, openbare bibliotheek, POI, landelijke bibliotheekorganisatie

Hoofdcontactgegevens

Contact gegevens 's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum
T: 035 6212942
E: informatie@bibliotheekhilversum.nl
Maandag10:00 - 16:00 uur


Dinsdag10:00 - 16:00 uur


Woensdag10:00 - 16:00 uur


Donderdag10:00 - 16:00 uur


Vrijdag10:00 - 16:00 uur


Zaterdag10:00 - 16:00 uur
Omschrijving
Bibliotheek 's Gravelandseweg Hilversum

Website Bibliotheek Hilversum

De volgende organisaties zijn aan deze organisatie gerelateerd: