Partners

Wijkcoach Gemeente Gooise Meren

Een handige aanspreekpunt voor vragen, ideeën en zorgen, waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt. Een indicatie is hierbij niet nodig. De wijkcoaches werken breed, oriënterend en verkennend. Wat leeft er?...

Bibliotheek Huizen

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is je bron voor persoonlijke ontwikkeling.

SeniorWeb

SeniorWeb is een landelijke vereniging met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren.

Of u nu uw digitale...

TijdvoorMeedoen

Voor iedereen kan TijdvoorMeedoen iets opleveren: je komt in contact met mensen in je omgeving, je ervaart zingeving, je volgt je passie, je komt uit je isolement, je vult je CV, je vindt wat je zoekt en je...

Rechtswinkel

Wanneer u juridische problemen heeft kunt u terecht bij de rechtswinkel.

Naast informatie en advies, kunt u hulp krijgen bij het opstellen van een brief of bezwaarschrift. Eventueel kunt u...

ROC van Amsterdam, locatie Hilversum

Het ROC biedt hulp bij inburgeringstrajecten en taalcursussen op uiteenlopende niveaus.
Er wordt op maat les gegeven in de basisvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen.

VluchtelingenWerk afdeling Muiden en Weesp

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de juridische en maatschappelijke belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse...

Bibliotheek Weesp

Vestiging

Top Taal

TopTaal heeft taalcursussen en opleidingen op elk niveau voor moedertaalsprekers en anderstaligen. Overdag of ’s avonds. Op verschillende leslocaties in het land. Voor elke taalvraag hebben we een cursus van...

Volksuniversiteit Hilversum

De Volksuniversiteit richt zich met haar aanbod op de doelgroep volwassenen, die uit persoonlijke belangstelling en ontplooiing een cursus wil volgen. De cursussen beslaan een breed spectrum op het terrein...

Protestantse gemeente De Graankorrel

Nieuwkomers Welkom komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar met een koffieochtend of we koken gezamenlijk. Bij deze activiteiten is er voor de kinderen ook een programma zoals spelletjes en knutselen....

Gilde SamenSpraak Gooi Noord

Wij fungeren als bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Bij een aanvraag wordt rechtstreeks contact gelegd tussen de aanvrager en de vrijwilliger.
Hierbij kan het gaan om een eenmalig advies, een lezing...

VluchtelingenWerk afdeling Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Wij bieden...

Vrouwen van Weesp

De stichting Vrouwen van Weesp is opgericht voor en door vrouwen en biedt groepslessen/activiteiten aan op het gebied van kennisverwerving, educatieve- en sociaal-culturele ontwikkeling.

Volksuniversiteit Naarden Bussum

De Volksuniversiteit biedt een scala aan talencursussen: voor beginners, gevorderden en vergevorderden; intensief- en conversatiecursussen, en korte taalcursussen voor op vakantie.

Vrijwilligers Centrale Huizen

De Vrijwilligerscentrale verzamelt al het vrijwilligerswerk uit Huizen en directe omgeving op een online platform: Huizenvoorelkaar. De website is dé verzamelplaats van vrijwillige inzet en laat je in één...

VU NT-2 Academy

VU-NT2 hoort bij de Vrije Universiteit Amsterdam en is een onderwijs- en expertisecentrum voor Nederlands als tweede taal. Naast taalonderwijs bieden we een docentenopleiding en nascholingsprogramma's. We...

Koentact Language School

Dutch courses for expats

Gooise Meren Beweegt

De inwoners van Gooise Meren, en vooral de 65-plussers, staan centraal. Welke wensen en behoeften hebben de inwoners op het gebied van sport en bewegen en hoe kan daar in worden voorzien?

Om...

Team Sportservice 't Gooi

Team Sportservice ‘t Gooi is het sportloket in de regio en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid van Wijdemeren en Hilversum. Daarnaast ondersteunen wij het aangepast sporten in de gehele regio...

Sherpa

Een cliënt kan bij Sherpa ondersteund worden middels wonen, dagbesteding, begeleiding en/of behandeling.

Bibliotheek Laren-Blaricum

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is je bron voor persoonlijke ontwikkeling.

Gemeente Wijdemeren

Wijdemeren is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt aan de westkant van het Gooi in het Gewest Gooi en Vechtstreek. De gemeente is ontstaan op 1 januari 2002 uit een fusie van de...

VluchtelingenWerk afdeling Hilversum en Wijdemeren

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk afdeling Gooise meren (Naarden en Bussum)

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de juridische en maatschappelijke belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse...

Danner & Danner

Danner & Danner is een onderwijsinstelling die ruim 30 jaar onderwijs-expertise en hedendaagse educatie op het gebied van onder meer inburgering met elkaar verbindt. Men werkt met onderwijsexperts.

TWiNburgering

TWiNburgering leert jou de taal die jij nodig hebt om aan het werk te gaan of mee te doen in Nederland! We werken met groepsbijeenkomsten en individuele leertrajecten.

Versa Welzijn

Versa Welzijn is veelal actief vanuit ontmoetings-, wijk- en jongerencentra. Hier kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en cursussen van inwoners, andere organisaties en Versa Welzijn....

Energiecoöperatie Wijdemeren

De energiecoöperatie Wijdemeren richt zich op energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking. We maken dat concreet via informatiebijeenkomsten, dorps- en straat-gesprekken, de inzet van...

Bibliotheek Muiden

Vestiging

Goede Buren Huizen

Nieuwe Huizers worden voor een jaar verbonden aan oude Huizers om wegwijs te raken in de Huizer samenleving.
Nieuwe Huizers leren praten met de mensen die hier al lang wonen.

Goede Buren...

Bibliotheek Eemnes

Vestiging

Bibliotheek Bussum

Hoofdvestiging

Goede Buren Eemnes

Goede Buren Eemnes is een stichting, die is opgezet om vluchtelingen/statushouders te ondersteunen bij hun integratie in Eemnes. Goede Buren Eemnes organiseert samen met de Bibliotheek Eemnes het Taalcafé...

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een laagdrempelig project voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar om met lezen aan de slag te gaan op een speelse manier. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met taal en lezen en...

Allemaal Taal

Taallessen in de Nederlandse taal voor vrouwen in Naarden en Bussum. De taallessen worden in kleine groepjes op verschillende niveaus aangeboden.
Tevens hulp bij het inburgeringsexamen.

Taalthuis Hilversum

Bij Taalthuis volgt u Nederlandse les op verschillende niveaus.
De focus ligt op hoger opgeleiden. Voorwaarde voor deelname: de cursist
moet basiskennis hebben van het Engels.

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek

Als maatje bij Maatjesproject Gooi en Vechtstreek ga je vooral aan de slag met de luister- en spreekvaardigheden van je taalmaatje. Je oefent deze vaardigheden door samen te praten en eventueel samen dingen...

Fairfield College

Het Fairfield College begeleidt vluchtelingen, immigranten en gezinsherenigers met hun inburgering en biedt taalcursussen Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans en Italiaans voor zowel zakelijk als...

MEE Utrecht Gooi & Vecht

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE Utrecht, Gooi & Vecht is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking.

MEE biedt...

Yasmin

Door middel van project Yasmin willen de initiatiefnemers de bewoners van Loosdrecht op een informele en ongedwongen wijze in contact brengen met de nieuwe inwoners van Loosdrecht en zo de integratie...